Tin tức

Cuộc chiến lò gạch

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch đóng cửa...

Xem thêm »