Video

LÒ XOAY HIỆN ĐẠI NHẤT VIỆT NAM !

LÒ XOAY HIỆN ĐẠI NHẤT VIỆT NAM !

Robot xếp gạch 4 lỗ lên pallet

Robot xếp gạch 4 lỗ lên pallet

Gạch thành phẩm của lò xoay tuynel

Gạch thành phẩm của lò xoay tuynel

Robot xếp gạch tuynel tự động

Robot xếp gạch tuynel tự động

Liệu robot xếp gạch có hiệu quả thực sự

Liệu robot xếp gạch có hiệu quả thực sự

Robot xếp gạch tuynel cho lò vòng

Robot xếp gạch tuynel cho lò vòng